Cevap beklediğiniz tüm soru, öneri, dilek ve şikayetlerinizi Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde T.C. Kimlik numaranız ile başvurmak suretiyle bizlere iletebilir ve takip edebilirsiniz.

 

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun uygulanmasına ilişkin esas ve usuller hakkında yönetmelik 24.04.2004 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Bu kapsamda; Bakanlığımızdan bilgi ve belge isteyecek gerçek ve tüzel kişilerin taleplerini karşılamak üzere Basın ve Halkla ilişkiler Müşavirliği bünyesinde Bilgi Edinme Birimi oluşturulmuştur.

 

Bakanlığımıza yapılacak her türlü başvuru aşağıda sunulan form doldurularak yapılmalıdır. Forma uygun olmayan yada eksik doldurulan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

Posta yada bizzat yapabileceğiniz başvurular için

 

TELEFON : +90 (312) 419 14 10 (20 Hat)

 

ADRES : Atatürk Bulvarı No:98 Bakanlıklar/ANKARA/TÜRKİYE

 

Elektronik Başvuru
Başvuru Takip

IP (İnternet Protokol) Numaranız : 23.22.248.240